Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Valdistrikt

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Inför de allmänna valen 2018 har kommunens valdistrikt förändrats något. Kommunfullmäktige i Essunga kommun tog beslut om detta den 19 juni 2017 och länsstyrelsen godkände beslutet den 15 november 2017.

Ändringarna medför att cirka 160 röstberättigade flyttas från valdistriktet Bredöl till valdistriktet Nossebro. Det medför också att cirka 254 röstberättigade flyttas från valdistriktet Nossebro till valdistriktet Jonslund. På väljarens röstkort framgår vilket valdistrikt hen tillhör. Den nya indelning ses även på bilden nedan.

Valdistrikten i Essunga kommun

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som tillhör valdistriktet som får rösta där. Våra vallokaler är Bredöls skola, Jonslunds skola samt Nossebro skolas aula. 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt