Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om valsedlar

Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, dvs. om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i vilken ordning partierna ska ligga. Alla valsedlar ska tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Valmyndigheten rekommenderar att valsedelsställ alltid används för att
säkerställa att valsedlarna presenteras på ett likvärdigt sätt. Essunga kommun använder sig av en sorts valsedelsställ och har köpt in extra ställ inför 2018 års val. Valmyndigheten föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning, vilket valnämnden i Essunga kommun beslutat följa.

Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen, sista anmälningsdag är 10 augusti 2018. Det finns inget krav på att röstmottagarna ska fylla på partiernas valsedlar eller meddela partierna när de börjar ta slut.

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är representerade i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger. Valmyndigheten publicerar en lista på val.se som visar vilka lokala partiers partivalsedlar som ska vara utlagda i berörda kommuner. Partierna kör själva ut sina valsedlar till vallokaler och röstningslokaler förutom de som kommunen är skyldiga att lägga ut.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt