Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Djur och lantbruk

Ko betar längs Nossan

Bygg- och miljökontoret utövar tillsyn över lantbruk. Bland annat kontrolleras gödselhantering, bekämpningsmedel och drivmedel.

Gödselspridning

Vid anläggningar för djurhållning kan det finnas risk för näringsläckage till mark och vatten. Näringsämnen och organiskt material kan förorena sjöar, vattendrag och grundvatten genom läckage från gödselanläggningar eller vid spridning av gödsel.

Kemiska bekämpningsmedel

Förvaring av bekämpningsmedel ska ske på ett säker sätt i låst utrymme utan golvbrunn. Vid spridning av bekämpningsmedel i fält är lantbrukaren skyldig att ta hänsyn till människors hälsa och miljön. Varje bekämpningstillfälle skall journalföras.

Drivmedel och oljor

Hanteringen av drivmedel och oljor skall ske på sådant sätt att föroreningar i mark och vatten inte kan uppstå, genom placering, rutiner och kontroller av farmatankar.

Nedgrävning av häst

För att få gräva ner avlivad häst krävs det en anmälan till bygg- och miljökontoret. Det tidigare kravet på tillstånd från länsstyrelsen gäller inte längre. De anvisningar som finns på kommunens anmälningsblankett måste följas.

Skyddsjakt

Kommunen har tillgång till 5 skyttar, med tillstånd från polisen, för skyddsjakt. Kontaktperson för kommunens skyttar är:

Stig Hellström, telefon 0512-506 70, 070-539 22 96

Fastighetsägare som vill ha hjälp kan kontakta Stig Hellström.

Skyddsjakten sker enligt jaktförordningen bilaga 4 och i samråd med Polisen i Västra Götaland.

Avlivning av katt

Om en privatperson vill ha hjälp att avliva en katt tar skyttarna ut en avgift på 150 kronor. Dessutom krävs ett skriftligt intyg på att katten får avlivas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt