Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Återvinningsstationer och återvinningscentral

Återvinningsstation i Nossebro

Återvinningsstationer för avfallsslag med producentansvar finns på flera platser runt om i vår kommun.

Du hittar återvinningsstationer på dessa platser:

På stationerna kan du lämna papper och tidningar, färgat och ofärgat glas, papper-, plast och metallförpackningar samt små batterier.

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret:

 • förpackningar av olika materialslag
 • returpapper
 • däck
 • bilar
 • elektriska och elektroniska produkter

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Vid till exempel överfyllda containrar, kontakta producentansvariga FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB) telefon: 0200-88 03 11.

Återvinningscentral Krusegården

Ragn-Sells AB är ansvarig för driften av återvinningscentralen (ÅVC) vid Krusegården i Nossebro.

Återvinningscentralen är öppen och bemannad:

 • Tisdagar mellan kl 10.00 och 18.00
 • Torsdagar mellan kl 14.00 och 18.00 
 • Första lördagen i varje månad mellan kl 09.00 och 12.00

Eventuellt ändrade öppettider vid vissa helgdagar.

Återvinningscentralen Krusegården är belägen i Nossebro. Följ skyltar från Krusegårdsgatan vid vårdcentralen.

På återvinningscentralen kan du som privatperson avgiftsfritt lämna mindre mängder sorterat;

 • Avfall med producentansvar
 • Avfall av trä, skrot, hårdplast, däck (utan fälg)
 • Kyl- och frysskåp,
 • Elektronikskrot t ex TV, datorer, lysrör, och småmaskiner 
 • Miljöfarligt avfall t ex batterier, oljor, färger och lösningsmedel

För verksamhetsutövare kan avfall lämnas mot avgift, kontakta Ragn-Sells AB för information eller annan godkänd avfallsmottagare.

Besökskort

För att kommuninvånarna ska få lämna mindre mängder (ca 1 m3) avfall avgiftfsfritt, använder sig kommunen av ett system med besökskort.

Fastighetsägare får sitt nya ljusblåa kort genom Ragn-Sells i Vara. Kortet skickas ut tillsammans med fakturan. Från och med 1 januari 2018 är det bara ljusblått kort som gäller för fastighetsägare.

För hyresgäster finns ett orange kort som delas ut av respektive hyresvärd.

För större mängder avfall och för dem som inte har besökskort tas det ut en avgift för lämnande av avfall.

Företagskort för mindre avfallsproducenter

Verksamheter där det uppstår mindre avfall kan skaffa ett företagskort på Ragn-Sells. Man kan också välja att betala ett enhetspris per besök. Lämning av avfall sker under ÅVC:ns öppethållande.
 
Verksamheter (fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall) pris exklusive moms:
1. Årskort 3900 kronor, där ingår 10 besök per år.
2. Enhetspris upp till två kubikmeter (m³), 300 kronor. Överstigande, per kubikmeter (m³) 150 kronor.
 
Fordon över 3,5 ton med sorterat avfall, hänvisas till Ragn-Sells i Vara för vägning och debitering per fraktion. Alternativt beställa hämtning av avfall.
 
Farligt avfall omfattas inte av denna prislista. Hämtning av farligt avfall kan beställas hos Ragn-Sells för godkänd transport och omhändertagande. 
 
Alla företag ska betala för sitt avfall
 
Anledningen till att företag inte lämnar kostnadsfritt är att hushållen finansierar återvinningscentralen genom taxan för sophämtning. Hushållen ska inte belastas med företagens avfallskostnad.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt