Här är du: Startsida / Om kommunen / Synpunktshantering

Synpunkter

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter! Vi ser synpunkter som ett verktyg i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Om du har lämnat dina kontaktuppgifter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din synpunkt inom fem arbetsdagar. Under semestertider kan vi tyvärr inte hålla dessa handläggningstider, men våra handläggare återkommer med svar så snart de är tillbaka. Om du har ett akut ärende, kontakta kommunens växel 0512-570 00.
Kontaktuppgifter

Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.


Senast uppdaterad 2015-02-04 av Christina Jonsson

Kontakt

Vid frågor
Lina Oskarsson 
Kvalitetsstrateg
0512-571 56
Epost till Lina Oskarsson

Ansvarig chef
Kjell Karlsson
Kommunchef
0512-570 25
Epost till Kjell Karlsson

Vill du göra en felanmälan till Teknisk Service får du mer information här.

Folder Lämna synpunkter på Essunga kommuns verksamheter

Folder Lämna synpunkter på socialnämndens verksamheter

Här kan du ladda ner en Synpunktsblankett för utskrift. 

Övrig information

Om du vill ha mer information och vägledning gällande synpunkter och klagomål på Socialnämndens enheter (IFO, LSS, ÄO) kan du kontakta följande: 

Patientnämnden Mariestad
Tel: 010-441 2000
Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg
Patientnämndens hemsida 

Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Telefon 010-788 50 00 
Adress:         
Box 45184
104 30 Stockholm
IVO:s hemsida

Essunga kommun    465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Epost: kommun@essunga.se        Intranät Inloggning krävs