Här är du: Startsida / Barn & utbildning  / Att göra en synvända

Att göra en synvända

Låga kundskapsresultat när SKL (Sveriges kommuner och landsting) för första gången jämförde skolkommuners resultat blev en väckarklocka. I Essunga kommun hamnade vi 2007 bland de absolut sämsta kommunerna i Sverige. Varken politiker eller skolledning lade skulden på något utan vi konstaterade att detta resultat inte var värdigt varken för oss som jobbade i kommunen eller våra elever. Vi konstaterade att vi inte tagit vårt ansvar för att våra elever skulle lyckas i skolan, vi hade skyllt på många andra - vårdnadshavare, elever, socialtjänst - på alla utan oss själva. Vi insåg att vi inte utmanat elevernas lärmiljö utan exkluderat elever i behov av särskilt stöd.

Vi bestämde oss för att ta ansvar för att eleverna skulle lyckas i skolan. Genom att fokusera på inkludering, individanpassning, måluppfyllelse och förtroendefulla relationer lyckades vi vända trenden med ökad måluppfyllelse som vinst. Vi stängde särskilda undervisningsgruppen vilket innebar att vi frigjorde personal och kunde använda resurserna på ett mer effektivt sätt, vi arbetade två pedagoger i klassrummet, vi arbetade med ledarskap, struktur och förutsägbarhet i klassrummet, vi skapade tillsammans med elever, vårdnadshavare och elevhälsa höga förväntningar. Vi började fråga våra elever vad de själva ansåg sig behöva för att lyckas i skolan och vi läste aktuell forskning som vi byggde vår Synvända utifrån vår egen beprövade erfarenhet. Inkludering tillsammans med positivt bemötande blev framgångsfaktorer och vi började ta vårt kompensatoriska uppdrag på allvar exempelvis genom att erbjuda mer tid för de elever som önskade det genom lovskolor och läxläsning. Resultaten vände och våra elever kom in på de nationella program som de sökt till. Dessutom visade det sig att de kom väl rustade till sina gymnasieprogram och lyckades slutföra sin utbildning.

Synvändan har genomsyrat arbetet i hela kommunen från förskoleklass till årskurs 9. Vi har lärt av våra erfarenheter och fortsatt utvecklingen. Resultaten har gått, och kommer att gå upp och ner vilket är ofrånkomligt då vi har få elever i varje årskurs och varje enskilt resultat får stor effekt. Forskare som följt oss på plats bekräftar den positiva skolutvecklingen och utkommer snart med delstudie två där man följt eleverna från grundskolan till gymnasiet. Eleverna vittnar om att höga förväntningar, inkludering och att bli sedd är framgångsfaktorer som påverkat dem och även nu påverkar dem dagligen.

Intresset från andra kommuner och andra intresserade har varit mycket stort och gjort att vi fått möjlighet att sprida vårt budskap. Inkludering, individanpassning och kunskapsfokusering är inte enbart en skolfråga utan påverkar vårt gemensamma samhälle. Skolans uppdrag är att verka för ett samhälle som utgår ifrån att alla lär av alla och allas lika värde.

Senast uppdaterad 2015-09-30 av Maria Alfredsson

Ansvarig för Barn & utbildning

Bosse Svensson
Förvaltningschef
0512-570 65
Mobil 0706-88 35 02
E-post till Bosse Svensson

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden
Maria Malmberg, ordförande
E-post till Maria Malmberg

Essunga kommun    465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Epost: kommun@essunga.se        Intranät Inloggning krävs