Här är du: Startsida / Näringsliv
Ginza AB i Fåglum

Näringsliv

Essunga är en traditonell landsbydskommun, som även präglar näringslivet. Lantbruk och industriföretag är stöttepelare, men även byggnads- och transportföretag är rikligt representerade. Inte lika traditionellt är e-handelsföretaget Ginza.se. Här finns även en framväxande företagsamhet inom besöksnäringen, och handeln har sedan 2005 kraftigt flyttat fram sina positioner.

I kommunen finns ca 300 företag (exklusive jordbruksföretagen). Antalet nystartade företag ökar år för år.

Essungas privata företagsamhet präglas av stor rutin och stabilitet. Många företagare har länge drivit sina rörelser och få företag upphör.
Bland företagarorganisationerna intar NossebroRegionens Nätverk en särställning, eftersom det är en lokal men ändå gränslös sammanslutning, som välkomnar alla typer av företag.

Essunga kommun deltar i Omställningskontoret+, där du som företagare kan få tillgång till värdefull kompetens i form av finansieringslösningar och professionell affärsutveckling samt stöttning vid nyetablering och nystart av företag.

Syftet med Omställningskontoret+ är att aktivt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i näringslivet i de 17 deltagande kommunerna.

Företagare - eller blivande?

För att underlätta företagares kontakter med myndigheter erbjuder Essunga kommun en företagslots.

Detta betyder att man i alla ärenden, som rör företagande, ska vända sig till en person, som sedan i sin tur kan slussa företagaren vidare till rätt instans.

Läs mer om företagslots i Essunga kommun

Position Väst

Position Väst är tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Här samarbetar18 kommuner för att få fler företag att etablera sig. En av de kommunerna är Essunga kommun. Läs mer här

Byt karriär och Starta Eget!

Har du gått och funderat på att Starta Eget men aldrig vågat ta steget fullt ut? Då kan franchise vara något för dig! Kom till vår informations- och inspirationskväll den 10 mars i Trollhättan. 

Läs mer om informationskvällen och vilka företag som söker franchisetagare inom Position Västs område här. 

Vill du växa lokalt genom att göra affärer med USA?

Delta i satsningen Industrial Partnership Agreement!


Nu har du chansen att få tillgång till affärskontakter genom en USA- stationerad Skaraborgare som hjälper dig hitta rätt på den amerikanska marknaden. Öka din lönsamhet, stärk din konkurrenskraft och utjämna konjunktursvängningar genom omvärldsbevakningar, identifiering av nya marknader, kundgrupper och affärskontakter. 


Linnea Bengtsson är internationell affärsutvecklare och arbetar i Midwest (Illinois och Wisconsin), USA och i Skaraborg för att stötta Skaraborgs internationalisering. Linnea arbetar för ditt företag och kan hjälpa dig att få kontakt med affärsnätverk, lokal marknadskunskap, information om tillverkningskluster inom maskintillverkning och flygindustri samt stöd i engelska språket och amerikansk kultur. 


Vad kostar det? Ditt företag får fem kostnadsfria rådgivningstimmar där en första marknadsundersökning utifrån företagets behov ingår. Linnea kan även förmedla kontakt med lokala affärsutvecklare och jurister, Svensk-Amerikanska Handelskammaren och ge förslag på affärskontakter som ditt företag kan gå vidare med. Ditt företag kan också få stöd och hjälp att ställa ut på mässor, till exempel vid Rockfords bioenergipark, och få exponering via hemsidan glocal.lidkoping.se. 
Intresserad? Hör av dig – enklast via e-post! 

Linnea Bengtsson

linnea.bengtsson@lidkoping.se
+1-815 985 3895
+46-731 41 89 62 (vid vistelse i Sverige)

Senast uppdaterad 2016-02-24 av Christina Jonsson

Essunga kommun    465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Epost: kommun@essunga.se        Intranät Inloggning krävs