Här är du: Startsida / Näringsliv
Ginza AB i Fåglum

Näringsliv

Essunga är en traditonell landsbydskommun, som även präglar näringslivet. Lantbruk och industriföretag är stöttepelare, men även byggnads- och transportföretag är rikligt representerade. Inte lika traditionellt är e-handelsföretaget Ginza.se. Här finns även en framväxande företagsamhet inom besöksnäringen, och handeln har sedan 2005 kraftigt flyttat fram sina positioner.

I kommunen finns ca 300 företag (exklusive jordbruksföretagen). Antalet nystartade företag ökar år för år.

Essungas privata företagsamhet präglas av stor rutin och stabilitet. Många företagare har länge drivit sina rörelser och få företag upphör.
Bland företagarorganisationerna intar NossebroRegionens Nätverk en särställning, eftersom det är en lokal men ändå gränslös sammanslutning, som välkomnar alla typer av företag.

Essunga kommun deltar i Omställningskontoret+, där du som företagare kan få tillgång till värdefull kompetens i form av finansieringslösningar och professionell affärsutveckling samt stöttning vid nyetablering och nystart av företag.

Syftet med Omställningskontoret+ är att aktivt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i näringslivet i de 17 deltagande kommunerna.

Kommunens näringslivsgala

Nästa näringslivsgala hålls 21 november 2015. Då utses vinnare inom följande kategorier:
 
Årets köpman
Årets ungdomsföretagare
Årets medarbetare
Årets entreprenör


Du kan nominera 2015-års vinnare redan nu!

Skicka dina nomineringar till kommunchef 
Kjell Karlssons epost

Läs mer om 2014-års vinnare här

Företagare - eller blivande?

För att underlätta företagares kontakter med myndigheter erbjuder Essunga kommun en företagslots.

Detta betyder att man i alla ärenden, som rör företagande, ska vända sig till en person, som sedan i sin tur kan slussa företagaren vidare till rätt instans.

Läs mer om företagslots i Essunga kommun

Position Väst

Position Väst är tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Här samarbetar18 kommuner för att få fler företag att etablera sig. En av de kommunerna är Essunga kommun. Läs mer här

Senast uppdaterad 2015-10-02 av Christina Jonsson

Essunga kommun    465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Epost: kommun@essunga.se        Intranät Inloggning krävs