Här är du: Startsida / Näringsliv
Ginza AB i Fåglum

Näringsliv

Essunga är en traditonell landsbydskommun, som även präglar näringslivet. Lantbruk och industriföretag är stöttepelare, men även byggnads- och transportföretag är rikligt representerade. Inte lika traditionellt är e-handelsföretaget Ginza.se. Här finns även en framväxande företagsamhet inom besöksnäringen, och handeln har sedan 2005 kraftigt flyttat fram sina positioner.

I kommunen finns ca 300 företag (exklusive jordbruksföretagen). Antalet nystartade företag ökar år för år.

Essungas privata företagsamhet präglas av stor rutin och stabilitet. Många företagare har länge drivit sina rörelser och få företag upphör.
Bland företagarorganisationerna intar NossebroRegionens Nätverk en särställning, eftersom det är en lokal men ändå gränslös sammanslutning, som välkomnar alla typer av företag.

Essunga kommun deltar i Omställningskontoret+, där du som företagare kan få tillgång till värdefull kompetens i form av finansieringslösningar och professionell affärsutveckling samt stöttning vid nyetablering och nystart av företag.

Syftet med Omställningskontoret+ är att aktivt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i näringslivet i de 17 deltagande kommunerna.

Från Kris till kreativitet

Missa inte en viktig konferens i Trollhättan den 6-7 november 2014. En nationell kraftsamling om hur vi kan vara mer förberedda för omställning, vända trenden och öka tillväxten när jobb försvinner eller ändrar karaktär. Det är hög tid att samla erfarenheter från hela landet!
 
- Hur kan olika aktörer samverka för att komma igång snabbt och nå resultat både före och efter företagsnedläggningar?
- Vilka metoder skapar egentligen jobb och tillväxt? 
- Hur kan vi vända en negativ trend till en positiv utveckling i kommuner där jobben smygande försvinner ett efter ett?
- Vad kan vi lära av varandra? Av Södertälje, Gislaved, Borlänge och andra orter och insatser runt om i landet? 
- Hur kan entreprenörer utanför storstäderna få tillgång till kapital för att bygga framgångsrika företag

Hela programmet och anmälan på www.kristillkreativitet.se  

Läs mer om Omställningskontoret här.

Årets näringslivsgala

Årets näringslivsgala den 21 november närmar sig. Vi vill gärna få in nomineringar till följande kategorier:

Årets köpman
Årets ungdomsföretagare
Årets medarbetare
Årets entreprenör
Årets kvinnliga företagare


Skicka dina nomineringar till kommunchef 
Kjell Karlssons epost

Företagare - eller blivande?

För att underlätta företagares kontakter med myndigheter erbjuder Essunga kommun en företagslots.

Detta betyder att man i alla ärenden, som rör företagande, ska vända sig till en person, som sedan i sin tur kan slussa företagaren vidare till rätt instans.

Läs mer om företagslots i Essunga kommun

Position Väst

Position Väst är tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Här samarbetar18 kommuner för att få fler företag att etablera sig. En av de kommunerna är Essunga kommun. Läs mer här

Senast uppdaterad 2014-10-20 av Christina Jonsson

Essunga kommun 465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Telefax: 0512-570 02        Intranät Inloggning krävs