Här är du: Startsida / Folkhälsa
vinterbilder 2009 400

Folkhälsa

”Hälsa skapas där människor lever, leker, arbetar och älskar.”

Folkhälsoarbete är ett långsktigt arbete som främjar hälsa och förebygger ohälsa, skapar möjligheter för en positiv hälsoutveckling i befolkningen och som strävar efter att utjämna skillnader i hälsa.

 

Snögubbe
Gångvägssymbol

Satsning på ungdomar

 "Ungdomar ska trivas och må bra i kommunen"

Detta är ett av de målen som kommunen arbetar mer med under 2017.

Trygghetsvandra

 - För att skapa en bättre och tryggare närmiljö.

Vi behöver din lokalkännedom för du vet bäst vilka platser som känns trygga eller otrygga. Till din hjälp finns den här foldern som ger dig tips om hur du kan se din närmiljö ur ett trygghetsperspektiv

Trygghetsvandringen
Senast uppdaterad 2017-01-18 av Madelene Engvall

Essunga kommun    465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Epost: kommun@essunga.se        Intranät Inloggning krävs